Ugovor.hr

Ugovor o najmu stana

Godišnji ugovor jamči stabilnost.

Mjesečni ugovor uz prešutno obnavljanje omogućuje fleksibilnost.

Napravi ugovor u samo tri koraka!

1/3 Vrsta ugovora
u mjesecu
2/3 Odaberi koje režije plaća najmoprimac

Prebaci račun na ime najmoprimca ili ga ostaviti na svoje ime.

Osim toga, možeš odabrati plaćanje fiksnog mjesečnog iznosa.

Najmoprimac Fiksni iznos Najmodavac
3/3 Samo za kraj
Stanu pripada
Nije dopušteno
3/3 Samo za kraj
Podaci o najmodavcu
Podaci o najmoprimcu

Pitali ste

Zašto bih sklopio mjesečni ugovor?

Prema zakonu, ugovor o najmu stana se prešutno obnavlja za isto vrijeme trajanja ako ni jedna ugovorna strana ne obavijesti drugu da ne namjerava sklopiti ugovor za daljnje razdoblje najmanje 30 dana prije isteka ugovorenog vremena.

Ugovor na određeno vrijeme se u pravilu ne otkazuje prije isteka, osim ako druga strana ne ispunjava svoje obaveze. Mjesečni ugovor uz prešutno obnavljanje omogućuje svakoj strani da bez navođenja razloga otkaže najam barem 30 dana unaprijed.

Koliko se plaća porez na najam stana?

Izračunaj porez na najam stana putem formulara:

0,00 €

Najmodavac plaća porez i pripadajući prirez prema mjestu prebivališta ili boravišta mjesečno na temelju rješenja Porezne uprave. Ako javni bilježnik solemnizira ugovor o najmu stana ili ovjerava potpis najmodavca, tada javni bilježnik prijavljuje ugovor Poreznoj upravi. U ostalim slučajevima, najmodavac treba u roku od osam dana dostaviti nadležnoj ispostavi Porezne uprave primjerak ugovora.

Ukoliko dođe do otkazivanja ugovora o najmu, nemoj zaboraviti obavijestiti i Poreznu upravu.

Tko i kako plaća režije?

Tijekom sastavljanja ugovora možeš odabrati koje režije plaća najmoprimac, te ostaju li računi na ime najmodavca ili će se prebaciti na najmoprimca.

Bez obzira tko je naveden na računu, prema ovom je ugovoru najmoprimac dužan dostaviti najmodavcu potvrde o plaćenim režijama. Ovo je zato da se spriječi mogućnost da zbog neplaćenih režija dođe do obustave isporuke primjerice električne energije, a zbog čega bi najmoprimac mogao imati poteškoće pri ponovnoj uspostavi isporuke.

Svi se računi mogu prebaciti na ime najmoprimca osim računa za zajedničku pričuvu. Može se označiti da najmoprimac plaća pričuvu prema računu najmodavca. Međutim, budući da vlasnik stana može jednostrano u odnosu na najmoprimca mijenjati visinu pričuve, potrebno je u tom slučaju unijeti najviši iznos pričuve do koje plaća najmoprimac.

Kako prebaciti režije?

Uz ugovor je priložen zapisnik koji se popunjava na dan useljenja. Zapisnik služi za utvrđivanje stanja brojila te prelazak obveza na najmoprimca. Sa zapisnikom i preslikom ugovora možeš uputiti zahtjev za prenošenje režijskih ugovora na najmoprimca. Zahtjev za prebacivanje komunalne naknade i naknade za uređenje voda (NUV) na najmoprimca trebaš podnijeti nadležnom gradskom ili općinskom uredu za komunalne poslove, koji će donijeti rješenja koja će imenovati najmoprimca korisnikom stana i obveznikom plaćanja.

Treba li najmodavac prijaviti boravište ili prebivalište najmoprimca?

Najmodavac ne prijavljuje boravak ili prebivalište najmodavca, odnosno korisnika. Međutim, najmodavac je dužan nadležnoj policijskoj upravi odnosno postaji dostaviti podatke o korisnicima kojima je dao stan na korištenje na razdoblje duže od tri mjeseca. Podatke treba dostaviti u roku od 15 dana od početka korištenja.

Kako nabaviti suglasnost za prijavu boravište ili prebivalište?

Ako je javni bilježnik ovjerio potpis najmodavca, MUP smatra da je najmodavac dao suglasnost za prijavu prebivališta odnosno boravišta korisnika na adresi stana.

Ako se ugovor ne ovjerava, najmodavac može dati suglasnost za prijavu prebivališta ili boravišta:

  • Izjavom na kojoj je ovjeren potpis najmodavca
  • Neposredno na šalteru nadležne policijske uprave, odnosno postaje
  • Putem usluge e-Suglasnost, odnosno e–Prijave boravišta.